Vergadering Steunfractie

donderdag 19 maart 2015 20:00
Lokatie: Stadhuis

 

Datum: Donderdag 19 maart 2015, 20.00 – 22.00 uur

Ruimte: Leeskamer, stadhuis

 

 

1.     Welkom en vaststellen agenda

 

2.     Mededelingen

·         Napraten resultaat Provinciale Verkiezingen van 18 maart

·         Mededelingen bestuur

·       volgende vrijdagmiddagborrel 3 april

·       ALV 22 april

·         Volgende vergadering steunfractie zie bijgaande planning tot de zomervakantie

·         Wijkconferenties en dorpsvergaderingen

·         Overig

 

3.     Algemene onderwerpen

Wat speelt er in Leeuwarden, wijken en dorpen en wat vraagt de aandacht van PAL GroenLinks!

 

4.     Voorbereiden Politiek Forum ma 23 maart,

·       Koppelen Wonen-Zorg

·       Burgerinitiatief beweegbare brug Prins Hendrik

·       Voortgang projecten manifestatie Kloppend Hart

 

5.    Discussie Sportaccommodatiebeleid 2014 – 2012 (Evert)

·         Zie de bijlages sportnota

 

6.    Rondvraag

 

7.     Sluiting

 

 

Concept

Planning vergaderingen Steunfractie PAL GroenLinks maart - juni 2015

 

Week 12

do. 19 maart                      20.00 uur                            Steunfractie

 

Week 16

do. 16 april                         20.00 uur                            Steunfractie

 

Week 19

do. 7 mei                            20.00 uur                            Steunfractie

 

Week 23

do. 4 juni                            20.00 uur                            Steunfractie

 

Week 26

do. 25 juni                          20.00 uur                            Steunfractie