Algemene Ledenvergadering

woensdag 22 april 2015 19:30

Leeuwarden, 10 april 2015

 

Uitnodiging ALV PAL GroenLinks met statuten- en reglementswijziging

 

Beste PAL GroenLinkser,

 

Graag wil het bestuur je uitnodigen voor de ALV die woensdag 22 april gehouden wordt.

 

Datum:            woensdag 22 april 2015

Tijd:                  19:30-22:00 uur

Locatie:           De Speelkoepel, Hooidollen 8 (vlakbij winkelcentrum Bilgaard), Leeuwarden

 

Voor deze ALV staan o.a. een wijziging in de statuten van PAL en het vaststellen van een nieuw afdelingsreglement op de agenda. Daarnaast geeft Piet van der Wal een presentatie over de geschiedenis van PAL.

 

Statuten

De huidige statuten van PAL stammen uit 1989, het zijn de oprichtingsdocumenten van de Progressieve Aktie Leeuwarden. De voorgestelde wijzigingen zijn vooral tekstueel (het vervangen van K’s door C’s bijvoorbeeld in komissie) en het updaten van regels.

 

Afdelingsreglement

Het vorige bestuur is tot de conclusie gekomen dat er wel een reglement is, maar dat het niet meer voldoet. Tevens is niet bekend of en wanneer dit reglement zijn vastgesteld door de ALV. Daarom stelt het bestuur voor om een nieuw afdelingsreglement op te stellen, en dit als enige reglement van de afdeling PAL GroenLinks aan te houden. Dit reglement is afdelingsreglement genoemd. Uiteraard mag over ieder punt van dit reglement discussie zijn op de ALV.

 

Agenda:

1.         Welkom

2.         Mededelingen

3.         Ingekomen stukken

4.         Notulen ALV 22 oktober 2014

5.         Vaststellen agenda

6.         Samenstelling bestuur

7.         Verslag wethouder afgelopen periode (10 minuten)

8.         Verslag fractie afgelopen periode (10 minuten)

9.         Verslag bestuur afgelopen periode (10 minuten)

10.     Voorgestelde wijziging statuten

·         conceptwijziging statuten PAL

·         Akte van oprichting en statuten

11.     Voorgestelde wijziging/nieuw afdelingsreglement

·         concept nieuw afdelingsreglement PAL GroenLinks 2015 versie 0.3

12.     Financiën

13.     Geschiedenis van PAL door Piet van der Wal

14.     Rondvraag en w.v.t.t.k.

15.     Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur

 

Stefan Falke, voorzitter

Tel. 06-12124632 / s.falke@palgroenlinks.nl