Blijven investeren in solidariteit, duurzaamheid, schoonheid en tolerantie

04 juli 2017

Op maandag 3 juli debatteerde de gemeenteraad over de jaarstukken van 2016 en het financieel perspectief voor de komende jaren. Fractievoorzitter Evert Stellingwerf hield voor het eerst algemene beschouwingen. Centraal...

Lees verder

Groene Lintje voor Chantal Melching

11 juni 2017

De 29-jarige Chantal Melching uit Leeuwarden heeft vrijdagmiddag het Groene Lintje van PAL GroenLinks in ontvangst mogen nemen van wethouder Jan Atze Nicolai. Melching wint het Groene Lintje vanwege haar tomeloze inzet om de...

Lees verder

Onrust kunstgrasvelden

09 oktober 2016

Naar aanleiding van de Zembla uitzending “Gevaarlijk spel” is er veel onrust en onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van vermalen autobanden op kunstgrasvelden. Per voetbalveld worden ongeveer 20.000...

Lees verder

Verstoring broedvogels Newtonpark 3

19 augustus 2016

Twee augustus vernam de fractie van PAL GroenLinks, o.a. via een artikel in de Leeuwarder Courant, het bericht dat in het afgelopen voorjaar bij gemeentelijke werkzaamheden (Newtonpark 3)  mogelijk nesten van...

Lees verder

Foto favoriete groene plekje

22 mei 2016

Via facebook riep PAL GroenLinks op een foto van jouw favoriete groene plekje in Leeuwarden op te sturen. Deze fotowedstrijd schreef zij uit in het kader van het debat in de gemeenteraad over het Groenbeleidsplan. Het...

Lees verder

Tuinen achter Comenius

22 mei 2016

Recent is bekend geworden dat scholengemeenschap Comenius, Achter de hoven, van plan is de laatste stadskwekerij langs de Potmarge te willen gaan inrichten als sportveld. Eeuwenlang heeft dit gebied gefunctioneerd als...

Lees verder

“Sûnder goeie ûndergrûn, wurdt it neat”

09 mei 2016

Op uitnodiging van vogelwacht Bolsward was raadslid Evert Stellingwerf aanwezig om resultaten van de nazorg in de omgeving van Bolsward te bekijken. De uitnodiging kwam een paar weken geleden tot stand na een Twitterdebat...

Lees verder

Landelijke zaaidag op het Zaailand

22 april 2016

22 april internationale Dag van de aarde, landelijke zaaidag en dat hebben ze geweten de bezoekers van de markt op het Zaailand. In het lekkere zonnetje stonden de guerrilla gardeners van PAL GroenLinks en het...

Lees verder

Het groen van Leeuwarden

17 april 2016

PAL GroenLinks vraagt naar mooie plaatjes van groene plaatsjes in Leeuwarden. Dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Nu het weer zonniger en warmer wordt, gaan we-er-op uit! Even een loopje op zondag of even met de fiets...

Lees verder

Een nieuwe basis voor een groenere gemeente

12 april 2016

Op verzoek van PAL GroenLinks, PvdA en FNP werd afgelopen maandag gesproken over het kappen en herplanten van bomen. Daarnaast werd ook een nieuw Groenbeleidsplan besproken. Het lukte raadslid Evert Stellingwerf om wethouder...

Lees verder

22 april Nationale Zaai-dag

12 april 2016

Op 22 april – Nationale Zaai-dag en Internationale Dag van de Aarde – vindt in Leeuwarden het Pop-up Zaaifestival plaats. De organisatie van het festival is in handen van de Rainbow Gardeners, Floraflow, PAL GroenLinks,...

Lees verder

Wat is jouw favoriete groene stukje Leeuwarden?

10 april 2016

Op 29 maart is PAL GroenLinks een fotowedstrijd gestart op Facebook. De afgelopen week werden al verschillende foto’s ingestuurd van de Prinsentuin, het Leeuwarder Bos, van particuliere tuinen en van veel andere groene...

Lees verder

Vragen weidevogelcompensatie

16 december 2015

Nu een aantal stedelijke projecten ten zuiden van Leeuwarden zijn afgerond voert PAL GroenLinks raadslid Evert Stellingwerf zijn controlerende taak uit en stelt hij een aantal vragen aan het college over de beloofde...

Lees verder

Leeuwarden en de grutto’s

05 november 2015

Leeuwarden  Meer en meer wordt Leeuwarden een gemeente met veel buitengebied, met heel veel agrarische bedrijvigheid. Straks met weer een herindeling waarbij Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradeel aan het...

Lees verder

Het belang van groen

09 oktober 2015

Enige tijd geleden trof ik een aantal politieke geestverwanten waarmee ik, bij tijd en wijle, van gedachten wissel betreffende thema’s die ons na aan het hart liggen. Het milieu is één van deze thema’s dat momenteel echter...

Lees verder
Artikel 1 tot 15 van 61