Veranderen vanuit de Mienskip!

13 september 2016

Het gebrek aan experimenteerruimte voor gemeenten in het sociale domein, geeft een van de belangrijkste maatschappelijke problemen van dit moment aan: de onmacht van de lokale democratie. Nederland is een sterk...

Lees verder

Vrijdagmiddagborrel 2 september

31 augustus 2016

Vrijmibo van PAL GroenLinks in café Het Leven 17.00 uur De zomervakantie zit er op, de scholen zijn begonnen en volgende week gaat de gemeenteraad weer vergaderen. We hebben elkaar een tijd niet gezien en elkaar...

Lees verder

Verstoring broedvogels Newtonpark 3

19 augustus 2016

Twee augustus vernam de fractie van PAL GroenLinks, o.a. via een artikel in de Leeuwarder Courant, het bericht dat in het afgelopen voorjaar bij gemeentelijke werkzaamheden (Newtonpark 3)  mogelijk nesten van...

Lees verder

Bauke

06 augustus 2016

PAL GroenLinks, bestuur en fractie, feliciteren raadslid Evert Stellingwerf en zijn partner Nynke met de geboorte van hun zoon...

Lees verder

Nieuwsbrief juli 2016

07 juli 2016

Bij de meeste leden ligt nu de nieuwsbrief van juli 2016 op de digitale mat. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen, schrijf je dan nog even in via de rechterkolom op de website. Volgende week vergadert de gemeenteraad nog...

Lees verder

Fairtrade wat een keuze!

04 juli 2016

Een werkgroep vrijwilligers in Leeuwarden is druk doende naar Fairtrade allerlei te speuren. Daarmee bedoel ik; kijken, zoeken naar  fairtrade producten in de supermarkt, de wijn die wordt geschonken in ‘t café, ligt er...

Lees verder

Ingestemd met onderzoek naar Basisinkomen

28 juni 2016

Maandagavond 27 juni is de motie 'verkenning experiment basisinkomen' met 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen door de Raad van Leeuwarden aangenomen. De Motie  De motie was ingediend door PAL GroenLinks, samen met...

Lees verder

Vrijdagmiddagborrel 1 juli

27 juni 2016

Vrijmibo van PAL GroenLinks in café Het Leven 17.00 uur. Iedere eerste vrijdag van de maand organiseert PAL GroenLinks een gezellige vrijdagmiddagborrel, deze maand is dat 1 juli 2016. Zoals bij elke...

Lees verder

Vragen regie huisvesting vluchtelingen

13 juni 2016

Met verbazing en groot ongenoegen hebben de fracties van PAL GroenLinks en ChristenUnie kennis genomen van de brief van de zogenaamde ‘regietafel’ van 7 juni jongstleden, betreffende de huisvesting van statushouders en...

Lees verder

De stad is de ark van de toekomst

05 juni 2016

Heel veel planten en dieren hebben het moeilijk in Nederland en in Fryslân in het bijzonder. In Fryslân neemt de verscheidenheid aan planten en dieren sneller af dan in andere delen van Nederland. Het water staat hen aan de...

Lees verder

Vrijdagmiddagborrel 3 juni

01 juni 2016

Vrijmibo van PAL GroenLinks in café Het Leven 17.00 uur. Iedere eerste vrijdag van de maand organiseert PAL GroenLinks een gezellige vrijdagmiddagborrel, deze maand is dat 3 juni 2016. Zoals bij elke...

Lees verder

Foto favoriete groene plekje

22 mei 2016

Via facebook riep PAL GroenLinks op een foto van jouw favoriete groene plekje in Leeuwarden op te sturen. Deze fotowedstrijd schreef zij uit in het kader van het debat in de gemeenteraad over het Groenbeleidsplan. Het...

Lees verder

Tuinen achter Comenius

22 mei 2016

Recent is bekend geworden dat scholengemeenschap Comenius, Achter de hoven, van plan is de laatste stadskwekerij langs de Potmarge te willen gaan inrichten als sportveld. Eeuwenlang heeft dit gebied gefunctioneerd als...

Lees verder

Zeggenschap? Waarover (hebben we het) eigenlijk?

19 mei 2016

Op dit moment is er een zogenaamde partijbrede discussie binnen GroenLinks gaande over ‘zeggenschap’. Zeggenschap is geen vaststaand gegeven, iets dat je ontspannen kunt verdelen onder allerlei openbare bestuurslagen en...

Lees verder

Legacy Cultuur: Klaar voor 2018

19 mei 2016

Maandag 9 mei vond er in de gemeenteraad een debat plaats over de conceptnotitie Legacy Cultuur. PAL GroenLinks raadslid Elizabeth Hietkamp had de volgende inbreng: De fractie van PGL is blij met deze notitie. Zij is voor...

Lees verder
Artikel 61 tot 75 van 863