Op plattelandsverkenning

04 september 2017

In 2018 bestaat de gemeente Leeuwarden uit nog meer platteland. Natuurlijk wonen de meeste mensen in de stad Leeuwarden, maar vergeet niet dat met de herindeling van 2014 Leeuwarden al uitgebreid werd met dorpen en een...

Lees verder

Blijven investeren in solidariteit, duurzaamheid, schoonheid en tolerantie

04 juli 2017

Op maandag 3 juli debatteerde de gemeenteraad over de jaarstukken van 2016 en het financieel perspectief voor de komende jaren. Fractievoorzitter Evert Stellingwerf hield voor het eerst algemene beschouwingen. Centraal...

Lees verder

Huurders meer laten profiteren van energiebesparing

05 mei 2017

Naar aanleiding van een artikel in Trouw stelde raadslid Evert Stellingwerf in maart schriftelijke vragen over de verduurzaming van sociale huurwoningen. Afgelopen week kwam het college met de antwoorden. In de antwoorden...

Lees verder

Sociale Huurwoningen Leeuwarden energiezuinig?

05 maart 2017

Naar aanleiding van een artikel in de Trouw van 27 februari over het convenant Energiebesparing Huursector, heeft PAL GroenLinks een aantal vragen aan het college gesteld. In het artikel “Alleen Limburgse...

Lees verder

Kwetsbaarheid centraal bij vuurwerkvrije zones

30 december 2016

Tijdens een rondvraag in de gemeenteraad van Leeuwarden gaf Burgemeester Crone aan dat hij het aantal vuurwerkvrije zones vooralsnog niet wil uitbreiden, omdat dit momenteel niet te handhaven zou zijn en omdat er (nog) geen...

Lees verder

De oogst van november

05 december 2016

Begroting 2017 In oktober werd er over de begroting van 2017 gesproken en begin november werd erover besloten. Maar ook toen kon fractievoorzitter, Jan Atze Nicolai het niet nalaten om over lokale democratie te praten....

Lees verder

Voorstel fietsstrook op de Oosterbrug

13 november 2016

Sinds het zebrapad over de Oosterkade in zuidelijke richting is verplaatst, maken voetgangers nauwelijks meer gebruik van het voetpad op de brug aan de andere kant (noordkant). Fietsers, die vanuit de Wijbrand de Geeststraat...

Lees verder

Woongroepen en wooncoöperaties hebben de toekomst!

10 november 2016

Op 9 november jongstleden organiseerde PAL GroenLinks samen met woongroep Circa, woongroep de Gouden Bal en PvdA Leeuwarden een debatavond over woongroepen en wooncoöperaties. Directe aanleiding voor de avond is dat...

Lees verder

9 november debatavond wonen

01 november 2016

Waarom wonen in een woongroep?Verhuur in eigen hand? PAL GroenLinks organiseert samen met de woongroepen Circa, Gouden Bal en met de PvdA een debatavond over wooncoöperatie en woongroepen. Maatschappelijke waardenCentraal...

Lees verder

De oogst van september

04 oktober 2016

Na het zomerreces kon onze raadsfractie meteen met een volle vergaderagenda aan de slag. Onderstaand een kort verslag van een aantal zaken die in september de gemeenteraad zijn besproken en besloten. Historisch vastgoed...

Lees verder

Tuinen achter Comenius

22 mei 2016

Recent is bekend geworden dat scholengemeenschap Comenius, Achter de hoven, van plan is de laatste stadskwekerij langs de Potmarge te willen gaan inrichten als sportveld. Eeuwenlang heeft dit gebied gefunctioneerd als...

Lees verder

Wat is jouw favoriete groene stukje Leeuwarden?

10 april 2016

Op 29 maart is PAL GroenLinks een fotowedstrijd gestart op Facebook. De afgelopen week werden al verschillende foto’s ingestuurd van de Prinsentuin, het Leeuwarder Bos, van particuliere tuinen en van veel andere groene...

Lees verder

Vragen Averkampstraat

10 februari 2016

Onlangs nam PAL GroenLinks raadslid Piet van der Wal een kijkje bij het nieuwbouwproject van de autostallingsruimten aan de Averkampstraat. Het werd hem duidelijk dat hier niet bepaald sprake is van een degelijk bouwwerk dat...

Lees verder

AZC Snekertrekweg

02 februari 2016

Maandag 1 februari voerde Gerben Hoogterp voor de laatste keer het woord namens PAL GroenLinks in de Raad van Leeuwarden. Het was mooi dat juist deze laatste keer hij het woord mocht voeren over een onderwerp waar hij jaren...

Lees verder

Vestigingsbeleid Coffeeshops

22 januari 2016

Afgelopen maandag 18 januari heeft PAL GroenLinks een motie ingediend, samen met D66 en PvdA, voor een onderzoek naar een beter ‘vestigingsbeleid’ rond coffeeshops in de gemeente Leeuwarden. PAL GroenLinks wil graag een...

Lees verder
Artikel 1 tot 15 van 82