Initiatiefvoorstel veiliger verkeer Grou

23 mei 2017

In het politiek forum van 22 mei presenteerde fractievoorzitter Evert Stellingwerf van PAL GroenLinks een initiatiefvoorstel voor een veiliger verkeer in Grou. De bedoeling van het voorstel is het creëren van een...

Lees verder

Streep door de 'stroomweg'

17 april 2017

De laatste weken zijn er berichten verschenen over de verkeersveiligheid op de Snitserdyk/N354 en hebben verschillende politici zich uitgesproken over een nieuwe 'stroomweg' langs het spoor van Sneek naar Leeuwarden. De raad...

Lees verder

Voorstel fietsstrook op de Oosterbrug

13 november 2016

Sinds het zebrapad over de Oosterkade in zuidelijke richting is verplaatst, maken voetgangers nauwelijks meer gebruik van het voetpad op de brug aan de andere kant (noordkant). Fietsers, die vanuit de Wijbrand de Geeststraat...

Lees verder

Fotowedstrijd: leukste, stomste, grappigste of meest overbodige verkeersborden

19 oktober 2016

1000 borden minder Gemeente Leeuwarden telt op dit moment zo’n 10.000 verkeersborden. Sommigen daarvan hebben weinig toegevoegde waarde en/of ontsieren het straatbeeld. Bovendien kost het geld om deze borden te vervangen en...

Lees verder

De oogst van september

04 oktober 2016

Na het zomerreces kon onze raadsfractie meteen met een volle vergaderagenda aan de slag. Onderstaand een kort verslag van een aantal zaken die in september de gemeenteraad zijn besproken en besloten. Historisch vastgoed...

Lees verder

Vaker groen licht voor fietsers Zuiderplein

10 mei 2016

In maart van dit jaar stelde raadslid van PAL GroenLinks Evert Stellingwerf vragen over de stoplicht-cyclus op het Zuiderplein. Het inbouwen van extra groen in de cyclus werd eerder genoemd als oplossing voor de drukke en...

Lees verder

Extra groenlicht fietsers Zuiderplein?

14 maart 2016

Tijdens de discussie over de ondertunneling van de overgang bij de Schrans, september 2014, werd als (tijdelijke) oplossing van het fietsknelpunt bij het Zuiderplein ook gesproken over het introduceren van extra groen...

Lees verder

Aanbesteden in Fryslân, en ‘Medeplichtig Openbaar Vervoer’

13 december 2015

Vorige week was er een bijzondere demonstratie en handtekeningenactie bij het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden. Het was gericht tegen een eventuele aanbesteding voor busvervoer -in onder andere Zuidoost...

Lees verder

Over de Kelders autovrij?

15 oktober 2015

Bijna twee jaar na de grote brand, is op de Kelders afgelopen week een prachtig nieuw pand uit de steigers gekomen. Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden is lange tijd sprake geweest van een aangepaste verkeerssituatie; de...

Lees verder

Veilige en comfortabele fietsroutes

16 juni 2015

Op maandag 15 juni 2015 besloot de gemeenteraad tot het vaststellen van de Notitie Fietroutenetwerk en Model Aanpak Veiliger Fietsen. Op initiatief van PAL GroenLinks werden twee moties aangenomen. De eerste motie heeft...

Lees verder

Geslaagde brainstorm verkeer Grou

11 mei 2015

Op 8 mei organiseerde PAL GroenLinks een brainstormsessie over de verkeersstructuur in Grou. Na de presentatie van ideeën, dachten betrokken inwoners mee over oplossingen. Met de opbrengst van de brainstormsessie werkt de...

Lees verder

Omgevingskwaliteit langs A32 Grou

14 april 2015

Door de fractie van PAL GroenLinks zijn schriftelijke vragen gesteld over de geluidsbelasting en de fijnstofconcentratie bij de A32 ter hoogte van Grou. Tijdens de jaarvergadering van Pleatselik Belang Grou (25 maart 2015)...

Lees verder

Campagne is gestart.

03 maart 2015

Startfeest Campagne GrienLinksZaterdagavond 28 februari ging de campagne voor de provinciale verkiezingen van GrienLinks van start met een feest in het Tromp Theater te Leeuwarden. De top 5 van de GrienLinks lijst was daar...

Lees verder

Stationsgebied een aantrekkelijke stadsentree

02 maart 2015

Maandagavond 2 maart debatteert de gemeenteraad van Leeuwarden over de herinrichting van het Stationsgebied. Naast het verleggen van de autoroute, wordt het busstation aangepakt en de ondergrondse fietsenstalling. De fractie...

Lees verder

Verruiming fietsenstalling station gewenst

12 december 2014

PAL GroenLinks vindt dat op korte termijn voor het tekort aan stalling voor de fiets bij  het station  een oplossing gevonden moet worden. Vooral op zaterdag- en zondagmiddag is het een chaos, vanwege...

Lees verder
Artikel 1 tot 15 van 50