In gesprek over kans(on)gelijkheid

15 oktober 2017

Afgelopen vrijdag bezochten Petra Vlutters en Evert Stellingwerf namens PAL GroenLinks een bijeenkomst over kansenongelijkheid op ROC Friese Poort. Tijdens de bijeenkomst van JINC Leeuwarden gingen  medewerkers uit het...

Lees verder

Geen plek voor een kind’

24 september 2017

Op woensdag 27 september organiseren GrienLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA uit de gemeenten Tytsjerksteradiel en Leeuwarden een interactieve avond met als thema; Geen plek voor een kind, het leven van kinderen in een...

Lees verder

Opening dagbesteding Grou

14 september 2017

Wethouder Jan Atze Nicolai verricht dinsdag 26 september de openingshandeling voor Dagbesteding Grou. De Dagbesteding is gevestigd in de kringloopwinkel aan De Muldyk 3. Sinds januari 2017 zijn in de kringloopwinkel, naast...

Lees verder

Blijven investeren in solidariteit, duurzaamheid, schoonheid en tolerantie

04 juli 2017

Op maandag 3 juli debatteerde de gemeenteraad over de jaarstukken van 2016 en het financieel perspectief voor de komende jaren. Fractievoorzitter Evert Stellingwerf hield voor het eerst algemene beschouwingen. Centraal...

Lees verder

Vragen: schulden en huisuitzetting

14 april 2017

In de L.C. van 8 april stond een artikel over schuldhulpverlening waarin werd aangegeven dat gemeenten en belastingdienst de problemen zo nu en dan groter maken dan kleiner. Hierin wordt gesuggereerd dat de verschillende...

Lees verder

PAL GroenLinks wil betere waardering mantelzorg!

14 januari 2017

'Mantelzorg mag niet worden opgelegd', kopte de Volkskrant vrijdag 13 januari. Ook andere media berichtten over de opvallende uitspraak van de hoogste bestuursrechters - de Centrale Raad van Beroep - omtrent het onterecht...

Lees verder

De lokale democratie is onmachtig.

01 november 2016

Gemeenten verdienen meer ruimte om eigen beleidskeuzes te maken en te experimenteren. Maandag 31 oktober behandelde de gemeenteraad de begroting van 2017. Jan Atze Nicolai, fractievoorzitter van PAL GroenLinks bracht in...

Lees verder

De oogst van september

04 oktober 2016

Na het zomerreces kon onze raadsfractie meteen met een volle vergaderagenda aan de slag. Onderstaand een kort verslag van een aantal zaken die in september de gemeenteraad zijn besproken en besloten. Historisch vastgoed...

Lees verder

Toekomst maatschappelijke organisaties

11 maart 2016

De provinciale overheid wil -naar aanleiding van de eigen kerntakendiscussie- het sociale domein grotendeels afstoten. Dit had tot gevolg dat de provincie de subsidie en ondersteuning voor de zogenaamde maatschappelijke...

Lees verder

Duurzaam tarief huishoudelijke hulp

10 maart 2016

Leeuwarden betaalt, met Sûdwest- Fryslân en Littenseradiel, van alle Friese gemeenten het laagste uurtarief voor zorgaanbieders met eigen personeel. Onder andere de Friese Wouden noemt dit “niet duurzaam”. PAL GroenLinks,...

Lees verder

Zorgvuldig omgaan met zorgmijders

15 april 2015

Tijdens de raadsvergadering van 13 april 2015 werd door de gemeenteraad van Leeuwarden een motie aangenomen die vraagt om de inning van de ouderbijdrage in de jeugdzorg (tijdelijk) op te schorten. Wat is er precies aan de...

Lees verder

Droomprijs voor Basisinkomen

20 maart 2015

“Foar alle Friezen in basisynkommen”, dat is dé Dream foar Fryslân. In aanloop naar de provinciale verkiezingen zocht Omrop Fryslân Radio naar dromen voor Friesland. Sjoerd Jelle Wiersma won de prijs met zijn droom...

Lees verder

Teken voor basisinkomen

12 maart 2015

De werkgroep Basisinkomen Fryslân heeft deze week de website www.basisinkomenfryslan.nl  opgezet. Iedereen die voor basisinkomen en daarom zeker voor een proef met basisinkomen is, wordt gevraagd het manifest te...

Lees verder

Basisinkomen geeft vrijheid

07 maart 2015

Wat is nu het ingrediënt van een basisinkomen, waarom dit zal gaan werken. “Vrijheid”, was het antwoord van de econoom Canoy. Zoveel mensen met een bijstand voelen zich vast zitten met al dat moeten, het verplichte...

Lees verder

Bijeenkomst Basisinkomen

04 maart 2015

Vrijdag 6 maart  Lab Leeuwarden organiseert in het kader van CH 2018 een bijeenkomst over het onderwerp Basisinkomen. Een aantal leden van PGL, waaronder Jan Atze Nicolai en Petra Vlutters, is betrokken bij de discussie...

Lees verder
Artikel 1 tot 15 van 67