Blijven investeren in solidariteit, duurzaamheid, schoonheid en tolerantie

04 juli 2017

Op maandag 3 juli debatteerde de gemeenteraad over de jaarstukken van 2016 en het financieel perspectief voor de komende jaren. Fractievoorzitter Evert Stellingwerf hield voor het eerst algemene beschouwingen. Centraal...

Lees verder

Vragen: schulden en huisuitzetting

14 april 2017

In de L.C. van 8 april stond een artikel over schuldhulpverlening waarin werd aangegeven dat gemeenten en belastingdienst de problemen zo nu en dan groter maken dan kleiner. Hierin wordt gesuggereerd dat de verschillende...

Lees verder

PAL GroenLinks wil betere waardering mantelzorg!

14 januari 2017

'Mantelzorg mag niet worden opgelegd', kopte de Volkskrant vrijdag 13 januari. Ook andere media berichtten over de opvallende uitspraak van de hoogste bestuursrechters - de Centrale Raad van Beroep - omtrent het onterecht...

Lees verder

De lokale democratie is onmachtig.

01 november 2016

Gemeenten verdienen meer ruimte om eigen beleidskeuzes te maken en te experimenteren. Maandag 31 oktober behandelde de gemeenteraad de begroting van 2017. Jan Atze Nicolai, fractievoorzitter van PAL GroenLinks bracht in...

Lees verder

De oogst van september

04 oktober 2016

Na het zomerreces kon onze raadsfractie meteen met een volle vergaderagenda aan de slag. Onderstaand een kort verslag van een aantal zaken die in september de gemeenteraad zijn besproken en besloten. Historisch vastgoed...

Lees verder

Toekomst maatschappelijke organisaties

11 maart 2016

De provinciale overheid wil -naar aanleiding van de eigen kerntakendiscussie- het sociale domein grotendeels afstoten. Dit had tot gevolg dat de provincie de subsidie en ondersteuning voor de zogenaamde maatschappelijke...

Lees verder

Duurzaam tarief huishoudelijke hulp

10 maart 2016

Leeuwarden betaalt, met Sûdwest- Fryslân en Littenseradiel, van alle Friese gemeenten het laagste uurtarief voor zorgaanbieders met eigen personeel. Onder andere de Friese Wouden noemt dit “niet duurzaam”. PAL GroenLinks,...

Lees verder

Zorgvuldig omgaan met zorgmijders

15 april 2015

Tijdens de raadsvergadering van 13 april 2015 werd door de gemeenteraad van Leeuwarden een motie aangenomen die vraagt om de inning van de ouderbijdrage in de jeugdzorg (tijdelijk) op te schorten. Wat is er precies aan de...

Lees verder

Droomprijs voor Basisinkomen

20 maart 2015

“Foar alle Friezen in basisynkommen”, dat is dé Dream foar Fryslân. In aanloop naar de provinciale verkiezingen zocht Omrop Fryslân Radio naar dromen voor Friesland. Sjoerd Jelle Wiersma won de prijs met zijn droom...

Lees verder

Teken voor basisinkomen

12 maart 2015

De werkgroep Basisinkomen Fryslân heeft deze week de website www.basisinkomenfryslan.nl  opgezet. Iedereen die voor basisinkomen en daarom zeker voor een proef met basisinkomen is, wordt gevraagd het manifest te...

Lees verder

Basisinkomen geeft vrijheid

07 maart 2015

Wat is nu het ingrediënt van een basisinkomen, waarom dit zal gaan werken. “Vrijheid”, was het antwoord van de econoom Canoy. Zoveel mensen met een bijstand voelen zich vast zitten met al dat moeten, het verplichte...

Lees verder

Bijeenkomst Basisinkomen

04 maart 2015

Vrijdag 6 maart  Lab Leeuwarden organiseert in het kader van CH 2018 een bijeenkomst over het onderwerp Basisinkomen. Een aantal leden van PGL, waaronder Jan Atze Nicolai en Petra Vlutters, is betrokken bij de discussie...

Lees verder

Basisinkomen: samenwerken voor de samenleving

24 februari 2015

Eigen kracht, inzet eigen netwerk, meer voor elkaar zorgen, en langer thuis blijven wonen. De huidige overheid zegt hoe burgers zich moeten gedragen, en stelt zich paternalistisch op in haar verwachting: burgers moeten...

Lees verder

Moties PAL GroenLinks unaniem aangenomen

07 februari 2015

Zaterdag, 7 februari, stemde het landelijk congres van GroenLinks in Amersfoort unaniem voor de twee moties van PAL GroenLinks raadslid Jan Atze Nicolai en raadslid Brigitta Meinema van de afdeling...

Lees verder

PGL Moties op congres 7 februari

05 februari 2015

Komende zaterdag, 7 februari, vindt in Amersfoort het landelijk congres van GroenLinks plaats. PAL GroenLinks zal daar met een tweetal moties komen. Met deze moties wil ze aandacht  vragen voor ‘Het Basisinkomen’ en...

Lees verder
Artikel 1 tot 15 van 64