ALV PAL GroenLinks donderdag 26 januari

woensdag 18 januari 2017 23:21


Datum:   Donderdag 26 januari 2017,
Tijd:       20:00-22:00 uur,
Locatie:  De Speelkoepel (Bilgaard) , De Hooidollen 8

 
Tijdens deze vergadering worden de verschillende commissies ingesteld, die PAL GroenLinks voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van november 2017. Het gaat om de volgende commissies:

Kandidatencommissie
De kandidatencommissie zorgt voor de oproep van potentiƫle kandidaten voor de kandidatenlijst. Zij verzorgt gesprekken met deze kandidaten en doet een voorstel voor een lijstvolgorde.

Programmacommissie
De programmacommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een (concept) verkiezingsprogramma. Daarbij kan zij mensen uitnodigen om mee te denken (en schrijven) aan de inhoud van het concept programma of er voor kiezen deze zelf samen te stellen.

Campagnecommissie
De campagnecommissie verzorgt alle activiteiten rondom de gemeenteraadscampagne. Activiteiten die hieronder vallen zijn o.a.: het opstellen van een campagnestrategie, het verzorgen van materialen als posters en flyers en het organiseren van bijeenkomsten en acties waarmee de zichtbaarheid van PAL GroenLinks vergroot wordt.
De campagnecommissie kan gedurende het jaar nog verder uitgebreid worden.

Alle drie de commissies werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur en ontvangen vanuit het bestuur een briefing. Het is nog mogelijk je kandidaat te stellen voor de commissies. Als je interesse hebt, geef dit dan voor de alv aan bij de voorzitter. Contactgegevens staan hier onderaan. Op de alv zelf worden de commissies voorgedragen door het bestuur.

Presentatie Bomenridders
De Bomenridders bestaan in maart 10 jaar. Zij komen iets vertellen over hun missie om bomen te behouden en de stad groener te maken. Graag willen ze vragen beantwoorden.

Oproep nieuwe bestuursleden
Doordat er met het oog op de verkiezingen een drukke periode zal aanbreken voor het bestuur, doen we hierbij een oproep voor nieuwe kandidaat-bestuursleden. Er is specifiek behoefte aan een secretaris en een nieuwe penningmeester. Het is uiteraard mogelijk om eerst eens mee te lopen met het bestuur om te kijken of een bestuursfunctie iets voor je is.
Bij interesse kun je contact opnemen met de voorzitter.

Na afloop is er gelegenheid voor een drankje.
Met vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur
 
Stefan Falke, voorzitter
Tel. 06-12124632 / s.falke@palgroenlinks.nl
 
 
Agenda
 
1. Opening en Vaststelling agenda
2. Mededelingen en Ingekomen stukken
3. Notulen & actielijst vorige vergadering vaststellen
4. Financiƫn 2016 + benoemen kascommissie 2017
5. Vaststellen Huishoudelijk reglement  (zoals besproken vorige vergadering)
6. Verantwoording fractie en wethouder
7. Commissies GR2017
8. Uitleg kandidaatstellingsprocedure

9. Presentatie Bomenridders

10. Rondvraag en Sluiting

Indien gewenst kan er een pauze ingelast worden