PAL GroenLinks wil betere waardering mantelzorg!

zaterdag 14 januari 2017 21:00

'Mantelzorg mag niet worden opgelegd', kopte de Volkskrant vrijdag 13 januari. Ook andere media berichtten over de opvallende uitspraak van de hoogste bestuursrechters - de Centrale Raad van Beroep - omtrent het onterecht niet betalen van een dochter die schoonmaakt mij haar moeder, in het Brabantse Etten Leur. “Gemeente mag niet verwachten dat de dochter gratis bij moeder schoonmaakt. Hoogste bestuursrechter fluit weer een gemeente terug.” Dat is zeer in het kort de boodschap. 

PAL GroenLinks is het daarmee eens. Het wordt hoog tijd dat alle informele zorg, die onze samenleving en economie draagt, beter gewaardeerd gaat worden. Echter, door de decentralisatie van zorg wordt van burgers verwacht dat werk wat eerst betaald werd, nu gratis gedaan moet worden.
Geheel ten onrechte, stelt de bestuursrechter nu. De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat een gemeente niet mag verwachten dat een ‘uitwonende’ dochter gratis bij haar moeder schoonmaakt.

Schriftelijke vragen
PAL GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het College van B&W Leeuwarden gesteld:

  • Heeft het College een indruk van wat deze uitspraak kan betekenen voor het gemeentelijk beleid van Leeuwarden?
  • Heeft het College in beeld hoeveel en welke (mantel)zorgers in Leeuwarden in vergelijkbare situaties zitten als de beoordeelde situatie in Noord-Brabant?
  • Is het beleid van Leeuwarden volgens het College conform de recente uitspraak van de hoogste bestuursrechter?
  • Hoe kijkt het College in dit licht naar de zogenaamde keukentafelgesprekken, waar (mantel)zorg in familie en buurt geregeld wordt?
      

De fractie van PAL GroenLinks gaat uit van een zo spoedig mogelijke beantwoording van deze vragen.