Aftrap Leeuwarder campagne met ludieke actie Warmetruiendag

woensdag 08 februari 2017 12:14

Op vrijdag 10 februari zullen actieve leden van PAL GroenLinks aan de rand van de Vrijdagmarkt, Lombardplein, het publiek aansporen om op Warmetruiendag energie te besparen. Tussen 12.00 en 13.00 gaan de GroenLinksers het gesprek aan met het winkelend publiek in het kader van de landelijke Warmetruiendag. Voorbijgangers die beloven om de thermostaat op 10 februari een graad minder hoog te zetten, krijgen een lekkere beker Fairtrade Tony Chocolony chocolademelk.

“De meest duurzame energie is bespaarde energie”, aldus GroenLinks fractie ondersteuner Dieneke Bulens.  “Nu in Amerika een president is gekozen die klimaatverandering domweg ontkent, is het nog belangrijker om in ons land mensen bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering!”, vult initiatiefnemer Femke Molenaar aan. “GroenLinks is de partij die concreet werk maakt van schone energie. Landelijk willen wij een Klimaatwet invoeren die de vermindering van broeikasgassen wettelijk vastlegt. Daarmee gaan we voor 100% schone energie in 2050”, besluit campagneleider en raadslid van PAL GroenLinks Evert Stellingwerf.

De Warmetruiendag wordt in Nederland sinds 2006 jaarlijks op of rond 16 februari georganiseerd: de dag dat in 2005 het Kyotoprotocol in werking trad.

Het achterliggende doel van de Warmetruiendag is om mensen bewust te maken van de (gevolgen van de) opwarming van de aarde, om mensen en organisaties te laten ervaren hoe simpel het is om energie te besparen en om mensen te stimuleren om hun energiegebruik eens onder de loep te nemen. Hier is een grote winst voor het klimaat te boeken. Als heel Nederland slechts 1 dag de verwarming een graadje omlaag zet, spaart dat 3,6 miljoen m3 gas uit. Volgens Milieu Centraal staat dit gelijk aan 3,2 miljoen euro en 6,4 miljoen kg CO2.