Oproep kandidaatstelling 2018

dinsdag 21 februari 2017 16:00
kandidaat 2037, foto Ton Groothaar

In 2018 wordt de gemeente van Leeuwarden samengevoegd met Leeuwarderadeel en met een deel van Littenseradiel tot een nieuwe gemeente Leeuwarden. Deze nieuwe gemeente krijgt ook een nieuwe gemeenteraad. Hiertoe roepen de besturen van PAL GroenLinks (Leeuwarden en Leeuwarderadeel) en GroenLinks Littenseradiel geïnteresseerden op zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezing van 22 november 2017.

Ieder lid van PAL of GroenLinks in bovengenoemd gebied kan zich kandidaat stellen om op de lijst van PAL GroenLinks plaats te nemen.

Is dit iets voor jou? Geef je dan op vóór zondag 26 maart.

·        Naam, leeftijd, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer

·        Wat vind je belangrijk om lokaal te gaan aan pakken?

·        Voor de plaatsen 1 t/m 10; motivatie en (kort) curriculum vitae (CV): waarom ben je een goede kandidaat? Heb je ervaring (in de brede zin) die voor het raadswerk inzetbaar is?

·        Voor de plaatsen 11 t/m 15; (kort) curriculum vitae (CV):

·        Voor welke plaats(en) ben je beschikbaar; we maken een onderverdeling in lijsttrekker (plaats 1), direct verkiesbare plaats (2,3,4,5,6) opvolgplaatsen (7,8,9,10) en lijstduwers (11 t/m 30). Alleen de kandidaten voor plaatsen 1 t/m 10 zullen een gesprek met de kandidatencommissie hebben. Voor de positie van lijstrekker is het belangrijk te weten dat het niet mogelijk is om in een later stadium nog aan te geven dat je lijsttrekker wilt worden

·        Voor plaats 1 t/m 10; minimaal gemiddeld 16 uur per week beschikbaar als raadslid

·        Voor plaats 1 t/m 10; beschikbaar voor actieve rol in de campagne

·        Er zal bij meerdere geschikte lijsttrekkers een lijsttrekkersdebat georganiseerd worden

 

Ben je één van die enthousiaste en gedreven leden die wij zoeken? Stuur dan je motivatie (één A4) plus je CV aan het bestuur (in de persoon van Thewis Kooistra, bestuurslid PAL GroenLinks Leeuwarden) via (t.kooistra@palgroenlinks.nl) te mailen.

De sluitingstermijn voor aanmelding van kandidaat raadsleden is zondag 26 maart 2017 om 12:00 uur.

Na ontvangst van de kandidaatstelling wordt de aanmelding doorgestuurd naar de kandidatencommissie. Zij zal de kandidaten voor de plaatsen 1 t/m 10 uitnodigen voor een of meerdere gesprekken.

De verkiezing van de definitieve lijst zal worden gehouden op een Bijzondere Leden Vergadering op 17 juni 2017. Het bestuur zal uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan deze datum de uitnodigingen versturen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Stefan Falke,

Voorzitter PAL Groen Links

s.falke@palgroenlinks.nl / 06-12124632