Internationale vrouwendag 8 maart

donderdag 02 maart 2017 00:27

GroenLinks streeft naar een gelijkwaardiger aandeel vrouwen in de politiek.
Mannen en vrouwen hebben een verschillende manier van politiek bedrijven. Uit onderzoek van Irene van Staveren, hoogleraar pluriforme economie, blijkt dat in instabiele tijden vrouwen gemiddeld genomen beter leiderschap vertonen, een langere adem hebben en een breder ethisch kader hanteren. Mannen zijn volgens haar onderzoeken gemiddeld gezien meer geneigd om risico's te nemen en te denken dat wanneer iets niet verboden is, het wel kan. Van Staveren vraagt zich b.v. af of we een bankencrisis hadden gehad als vrouwen het in die sector voor het zeggen zouden hebben.

Ook Jesse Klaver sprak onlangs uit dat het goed zou zijn als er in de politiek een
evenwichtige verhouding man / vrouw zou zijn.


UITNODIGING POLITIEK ONTBIJT VOOR VROUWEN MET PROGRAMMA

     BESTE POLITICA EN GEINTERESSEERDE,

     Woensdagmorgen 8 maart a.s. is het POLITIEK ONTBIJT VOOR VROUWEN
     in Grand Café De Koperen Tuin in Leeuwarden.

     Het Politiek Ontbijt wordt jaarlijks gehouden ter ere van de
     Internationale Vrouwendag en in het kader van de Friese Vrouwenweek.

     Het belooft weer een bruisende ochtend te worden!

     In de pdf bijlage treft u de uitnodiging met het programma.

     Graag van tevoren aanmelden i.v.m. de catering! politiekontbijt@xs4all.nl

     WIJ HOPEN U VAN HARTE TE TREFFEN OP HET POLITIEK ONTBIJT VOOR   
     VROUWEN.

     Met vriendelijke groet,

     Namens de organisatie van het Politiek Ontbijt voor Vrouwen,

            Petra Vlutters,
            Bestuurslid, PAL GroenLinks
            Marijke de Bie,
            Projectleider, Elfstenden Bijenlint Fryslân