Vragen: schulden en huisuitzetting

vrijdag 14 april 2017 17:45

In de L.C. van 8 april stond een artikel over schuldhulpverlening waarin werd aangegeven dat gemeenten en belastingdienst de problemen zo nu en dan groter maken dan kleiner. Hierin wordt gesuggereerd dat de verschillende schakels in de schulden-  en incassoketen niet met elkaar communiceren. Dit kan onnodige huisuitzetting tot gevolg hebben. 

Schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders hebben een gezamenlijke database (VISH)maar van de gemeenten is slechts 10% aangesloten. 
 
Een probleem is, wordt in het artikel aangegeven, dat waarschijnlijk de helft van de mensen, die hier mee te maken heeft niet goed kan communiceren zowel digitaal als ook niet op papier.   

Dit artikel heeft PAL GroenLinks raadslid Petra Vlutters ertoe gebracht een aantal schriftelijke vragen aan het college te stellen.

  1. Is de gemeente Leeuwarden aangesloten bij een dergelijke digitale database?
  2. Kunt u aangeven in hoeveel gevallen er sprake is geweest van huisuitzettingen waarbij de gemeente ook vorderingen had of nog heeft?
  3. Zijn op deze vorderingen boetes ontstaan die voorkomen hadden kunnen worden?
  4. Past de gemeente haar communicatiemethodes aan bij vorderingen die niet op tijd betaald worden?
  5. Wat doet de gemeente om huisuitzettingen te voorkomen? 

 
In het artikel werd ook gesteld dat schuldproblemen vaak uit de hand lopen bij mensen die in psychische nood verkeren. Daarover stelde Vlutters ook nog eens de volgende vragen:   

  1. In hoeveel gevallen vinden er huisuitzettingen plaats bij mensen die tevens psychische problemen hebben?
  2. Welke maatregelen neemt de gemeente al om dit te voorkomen?
  3. Welke maatregelen zou de gemeente nog kunnen nemen om dit te voorkomen?
  4. Waar loopt de gemeente tegen aan waardoor ze deze problemen niet kan helpen oplossen?