Evert Stellingwerf beoogd lijsttrekker

dinsdag 16 mei 2017 12:24

De kandidatencommissie van PAL GroenLinks heeft de concept-kandidatenlijst bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november. De huidige fractievoorzitter Evert Stellingwerf wordt voorgedragen als lijsttrekker. Het bestuur heeft het advies van de kandidatencommissie overgenomen.

Stellingwerf (31) geeft aan dat hij zeer gemotiveerd is om de lijst te trekken. Zijn belangrijkste drive is om de tweedeling en ongelijkheid in de samenleving aan te pakken.

“Leeuwarden is een prachtige gemeente en ik ben trots op de veranderingen die mede door de collegedeelname van PAL GroenLinks tot stand zijn gebracht. Daarbij denk ik aan het kindpakket waardoor kinderen in armoede mee kunnen doen aan sport- en cultuuractiviteiten, maar ook aan het nieuwe stationsgebied en de cultuurplek Neushoorn. Toch zijn er ook veel mensen die niet meeprofiteren van de dynamiek in onze gemeente. Er wonen 9000 huishoudens die rond de armoedegrens leven. Daar wil ik verandering in brengen.”

De kandidatencommissie adviseert de volgende kandidaten voor de eerste negen plaatsen:

  1. Evert Stellingwerf
  2. Femke Molenaar; Femke werkte voorheen voor discriminatiemeldpunt Tûmba en is campagneleider voor PAL GroenLinks; 
  3. Pim Astro; Pim is fractievoorzitter van het politieke samenwerkingsverband SAM in Littenseradiel;
  4. Petra Vlutters; Petra is zittend raadslid voor PAL GroenLinks; 
  5. Stefan Falke; Stefan heeft ruime ervaring als manager in de zorg- en welzijnssector is op dit moment voorzitter van de afdeling PAL GroenLinks;
  6. Marcia Dijkstra; Marcia is werkzaam als freelance communicatieadviseur en penningmeester in het afdelingsbestuur van PAL GroenLinks;
  7. Marinthe de Hek; Marinthe is docent binnen de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening bij Stenden en zij is actief als voorzitter bij het Slow Food Youth Network Fryslân;
  8. Andries Bergsma; Andries was en is in veel verschillende rollen actief voor PAL GroenLinks en is op dit moment vrijwilliger bij Slieker Film;
  9. Elsa Hoek; Elsa werk als locatiemanager bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

Zittende raadsleden Piet van der Wal en Elizabeth Hietkamp zijn niet beschikbaar voor een plaats in de nieuwe gemeenteraad. Ook wethouder Jan Atze Nicolaï is niet beschikbaar voor een raadszetel. 

Voorzitter van de kandidatencommissie, Matthijs Sikkes-van den Berg, is ervan verzekerd dat met deze lijst PAL GroenLinks een sterke fractie presenteert na de verkiezingen in november. “Het is gelukt om een bijzondere lijst te presenteren. De lijst kenmerkt zich door diversiteit, in geslacht, leeftijd en kennis. Op deze manier kan de fractie haar straks sterk neerzetten op zowel groene, sociale als op typische Leeuwarder dossiers. De kandidatencommissie presenteert deze conceptlijst dan ook met trots aan de leden van PAL GroenLinks.”

ALV 17 juni
De concept-kandidatenlijst betreft op dit moment de kandidaten waarmee een gesprek is gevoerd. Tijdens de ledenvergadering van 17 juni besluiten de leden over de definitieve lijstvolgorde. Daarbij wordt door het bestuur een aangevulde kandidatenlijst met 30 kandidaten voorgelegd.