Huurders meer laten profiteren van energiebesparing

vrijdag 05 mei 2017 18:07
Project Elkien Schieringen

Naar aanleiding van een artikel in Trouw stelde raadslid Evert Stellingwerf in maart schriftelijke vragen over de verduurzaming van sociale huurwoningen. Afgelopen week kwam het college met de antwoorden.

In de antwoorden komt naar voren dat beide grote woningbouwcoporaties in Leeuwarden een andere strategie voor de verduurzaming volgen. WoonFriesland kiest er voor om meerdere woningen tegelijk aan te pakken en deze in kleine stappen te verbeteren. Elkien heeft een meer radicale aanpak waarbij ze (in kleinere aantallen) woningen zeer energiezuinig maken. De ambitie van deze corporatie is om de voorraad in 2030 energieneutraal te maken.

Betaalbaarheid huurwoningen
PAL groenLinks vindt de betaalbaarheid van huurwoningen belangrijk en wil dat huurders meeprofiteren de verduurzaming van sociale woningen. Ook zouden er meer mogelijkheden voor huurders moeten komen om zelf te investeren in de verduurzaming van de woning. Hierbij kan het project Zonnig Limburg als voorbeeld dienen (http://www.zonnig-limburg.nl). Daarbij kunnen huurders zonnepanelen aanschaffen en deze door een maandelijkse bijdrage aan de woningbouwcorporatie afbetalen.

Deze onderwerpen zal de fractie van PAL GroenLinks opnieuw aankaarten bij de jaarlijkse evaluatie van de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. De prestatieafspraken worden nog voor de zomer besproken.