Initiatiefvoorstel veiliger verkeer Grou

dinsdag 23 mei 2017 22:26

In het politiek forum van 22 mei presenteerde fractievoorzitter Evert Stellingwerf van PAL GroenLinks een initiatiefvoorstel voor een veiliger verkeer in Grou. De bedoeling van het voorstel is het creëren van een ontwikkelkader voor een stapsgewijze verbetering van de verkeersstructuur van Grou. Een mooi uitgevoerd boekwerkje waarin de ideeën staan beschreven werd aan een wethouder Douwstra overhandigd.

Aanleiding zijn de verschillende verkeersknelpunten in Grou die in het verleden niet zijn aangepakt. Stellingwerf: “Grou is een prachtig dorp, maar heeft wel de nodige uitdagingen op het gebied van verkeer. Die los je niet allemaal tegelijk op. Met dit initiatiefvoorstel geven wij een aanzet voor het stapsgewijs verbeteren van de openbare ruimte. Uiteindelijk zal dit leiden tot minder verkeersoverlast, beter vindbare parkeerplaatsen en aantrekkelijke looproutes”.

PAL GroenLinks constateert een ongezellige entree van Grou met een brede weg en vervolgens zijn de straatjes verderop in het dorp aan de smalle kant, waar het verkeer zijn weg probeert te vinden. Dan hebben we het over auto’s, vrachtwagens, fietsers en wandelaars, met en zonder kinderwagen of rollator. Deze situatie is voor bewoners en verkeersdeelnemers niet aangenaam.
In het verleden zijn de verschillende verkeersknelpunten niet aangepakt.

Tijdens het schrijven van het initiatiefvoorstel is verschillende keren overlegd met de verkeerscommissie en inwoners uit Grou. Uit de brainstormsessie van 8 mei 2015 voor bewoners zijn verschillende aanbevelingen gekomen. Ook is er overleg geweest met de basisscholen OBS Twa Fisken en CBS Nijdjip.

Het college van B & W is gevraagd om binnen 6 weken een reactie te geven op het voorstel. Vervolgens wordt het behandeld door de gemeenteraad en aan hen wordt gevraagd om geld vrij te maken voor de uitvoering van het initiatiefvoorstel.