In gesprek met Plaatselijk Belang Stiens

zondag 11 juni 2017 15:56

In aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van november dit jaar maakt PAL GroenLinks nader kennis met de nieuwe gemeente Leeuwarden. PAL GroenLinks was vrijdag de eerste partij die een bezoek bracht aan Plaatselijk Belang Stiens. ‘Nu Leeuwarderadeel bij de gemeente Leeuwarden komt, vinden wij het belangrijk om te weten welke onderwerpen hier spelen’, vertelt fractievoorzitter Evert Stellingwerf van PAL GroenLinks. 

Wiebe Nieuwsma en Joost Zoethout van Plaatselijk Belang Stiens uitten in het gesprek onder andere hun zorgen over de toekomst van de Skalm, maar ook over de subsidiëring van het verenigingsleven in het dorp, over de speelvoorzieningen voor kinderen en over ouderenhuisvesting. ‘Voorzieningen zijn ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen. Wat ons betreft behoudt de Skalm haar culturele en maatschappelijke waarde voor Stiens en omgeving. Door het pand te verduurzamen zou je de exploitatie van het gebouw kunnen verbeteren. Daarnaast moet er betere afspraken komen over het beheer’, aldus Stellingwerf. ‘Wij zetten ons in voor groene speelgelegenheden en voldoende ouderenhuisvesting. Het is niet de bedoeling dat ouderen naar de stad moeten verhuizen, omdat in het dorp onvoldoende huisvestingsmogelijkheden zijn.’

Duurzaamheid
Ook gaven Nieuwsma en Zoethout aan dat Stiens nog stappen kan zetten op het gebied van duurzaamheid. In de gemeente Leeuwarderadeel is daar de afgelopen jaren volgens hen te weinig aandacht voor geweest. Stellingwerf: ‘In Leeuwarden besteden wij veel aandacht aan dit onderwerp. Met bijvoorbeeld energiecoöperaties in wijken en dorpen willen we burgers meer zeggenschap geven over de energieproductie. Ook in Stiens kan een energiecoöperatie een beweging in gang zetten voor het opwekken van duurzame energie.’

Na de gesprekken hebben Nieuwsma en Zoethout de leden van PAL GroenLinks een rondleiding gegeven door het dorp. Daarbij zijn onder andere de Skalm, het gebied rond de St. Vituskerk, het gemeentehuis en de voormalige spoorloods bezocht. ‘Stiens is een mooi dorp met belangrijke voorzieningen voor de omgeving. Het is goed dat we nu alvast met Plaatselijk Belang in gesprek zijn over de thema’s die hier spelen’, besluit Stellingwerf.