Kandidatenlijst PAL GroenLinks vastgesteld

zondag 18 juni 2017 22:27

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in november vastgesteld. Evert Stellingwerf (31) is gekozen tot lijsttrekker.

De lijsttrekker
Tijdens de ledenvergadering is Stellingwerf ingegaan op zijn motivatie en zijn plannen voor de nieuwe gemeente. Het verkleinen van de sociaal-economische tweedeling, de verdeeldheid in de samenleving en de aanpak van klimaatverandering spelen daarbij een belangrijke rol. ‘Leeuwarden is nooit af. Er zijn nog te veel mensen die niet meeprofiteren van de economische groei. Nieuwe vormen van solidariteit zijn nodig om vooruitgang en een gevoel van optimisme met een brede groep te delen. Ik wil staan voor een samenleving waar mensen niet langs elkaar heen leven, maar zorgen voor elkaar, ongeacht hun afkomst, godsdienst, leeftijd of seksuele voorkeur’, aldus Stellingwerf. ‘En klimaatverandering vraagt om radicale keuzes en investeringen.’

De top zes
Nummer twee op de lijst is Femke Molenaar. Zij heeft jarenlang gewerkt als projectleider bij Tûmba. Molenaar wil zich sterk maken voor een samenleving waarin dialoog en vertrouwen het winnen van angst en haat. Pim Astro uit Baard is de nummer drie op de lijst. Hij was één van de initiators en oprichters van SAM, de progressieve bundelpartij van GroenLinks, PvdA en D66 in Littenseradiel. Sinds 2014 is hij fractievoorzitter van die partij. Hij wil met PAL GroenLinks de verbinding leggen tussen stad en dorp. Petra Vlutters is de vierde kandidaat. Op dit moment is ze raadslid binnen fractie van PAL GroenLinks. Zij zet zich met volle energie in voor groene en sociale thema’s als natuur en duurzaamheid, bestrijden van armoede, eerlijker delen van de welvaart, gezondheid en welzijn.

Op nummer vijf volgt Andries Bergsma, op zes Marcia Dijkstra, op zeven Marinthe de Hek en op nummer acht Elsa van der Hoek.

Verkiezingsprogramma

De vergadering heeft ook het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 vastgesteld met als werktitel ‘gedeeld perspectief’. Hierin staan de kernwaarden van PAL GroenLinks voor de komende periode in de gemeente Leeuwarden.

PAL GroenLinks staat voor een politiek waarin het gemeenschappelijk belang op de lange termijn en niet de winst op de korte termijn centraal staat. Het verkiezingsprogramma is geschreven met een blik op de samenleving die we over tien jaar willen zijn.

De vastgestelde lijst:
 


1. Evert Stellingwerf, Leeuwarden
2. Femke Molenaar, Leeuwarden
3. Pim Astro, Baard
4. Petra Vlutters, Leeuwarden
5. Andries Bergsma, Leeuwarden
6. Marcia Dijkstra, Leeuwarden
7. Marinthe de Hek, Leeuwarden
8. Elsa van der Hoek, Leeuwarden
9. Auke van der Heide, Leeuwarden
10. Ytsje Noordenbos, Snakkerburen
11. Anton Germeraad, Feinsum
12. Jan Sarti, Leeuwarden
13. Chantal Melching, Leeuwarden
14. Answar Hossein, Leeuwarden
15. Klaas Hoekstra, Feinsum
16. Jamila Faber, Leeuwarden
17. Nadia Elhabziz, Leeuwarden
18. Aad van der Burg, Easterlittens
19. Tim Haarlem, Leeuwarden
20. Tianne Veenema, Leeuwarden
21. Dieneke Bulens, Leeuwarden
22. Elizabeth Hietkamp, Leeuwarden
23. Syds Wiersma, Leeuwarden
24. Gosse Haarsma, Leeuwarden
25. Diede Dijkstra, Leeuwarden
26. Jochem Rypma, Bears
27. Nico Oegema, Leeuwarden
28. Jan Atze Nicolai, Leeuwarden
29. Piet van der Wal, Leeuwarden
30. Isabelle Diks, Leeuwarden

 

‘Ik ben trots op deze lijst’, vertelt Stellingwerf. ‘Het is een divers team met kandidaten van alle leeftijden en met verschillende achtergronden en ervaringen. In de motivaties van de andere kandidaten herken ik veel gezamenlijke urgenties. Samen gaan we de strijd aan voor gedeelde kansen en een groene toekomst.’