Excursie 2 september Leeuwarderadeel

woensdag 30 augustus 2017 16:10

De afgelopen weken heeft de nieuwe werkgroep Plattelânsverbinding GroenLinks hard gewerkt en dit heeft onder andere geresulteerd in een mooie excursie op zaterdag 2 september aanstaande waar we op de fiets door Leeuwarderadeel gaan!

Tijdens deze excursie brengen we een bezoek aan diverse boerenbedrijven en dorpsbelangen, deze bezoeken staan in het teken van kennismaken en wederzijds uitwisselen!

Als je mee wilt, graag uiterlijk donderdag 31 augustus aanmelden bij
F.molenaar@palgroenlinks.nl

Bij het vertrek wordt iedereen gevraagd 10 euro (graag gepast contant) in de pot te doneren om daarmee een deel van de kosten te dekken. De afsluitende drankjes zijn voor eigen rekening.

 

Het programma is als volgt:

 

9.45 uur:             verzamelen bij Albert Hein in Bilgaard

10.00 uur:           vertrek met fiets!

 

10.15 uur:           bezoek familie Langhout (Biologisch melkveehoudster in Jelsum)

11.15 uur:           bezoek Túnmanswente te Cornjum (restaurant en opleidingsplek voor jonge studenten in de horeca en groenonderwijs). Mogelijkheid om koffie te drinken.

 

12.30 uur:           lunch bij ondergetekende bij Feinsum (akkerbouwbedrijf mts Hoekstra Bijsterbosch)

13.45 uur:           bezoek fam. de Boer, melkveehouderij, kippenmesterij (concept “kip voor morgen”) en duurzame energie: zonnepanelen en biovergister (verwarming sportpark It Gryn)

 

15.00 uur:           dorpsbelang Hijum (o.a. problematiek basisschool ca. 40 leerlingen na herindeling)

16.00 uur:           dorpsbelang Oude Leije ( gelegen aan Noordelijke Elfsteden vaarroute)

17.00 uur:           afsluitend drankje bij café de molen in Vrouwenparochie

 

Iedereen kan hierna weer huiswaarts gaan.

We hopen op mooi weer en een mooie verbinding!