Op plattelandsverkenning

maandag 04 september 2017 09:52

In 2018 bestaat de gemeente Leeuwarden uit nog meer platteland. Natuurlijk wonen de meeste mensen in de stad Leeuwarden, maar vergeet niet dat met de herindeling van 2014 Leeuwarden al uitgebreid werd met dorpen en een bijzonder groot buitengebied met een eigen karakter en eigen kenmerken. Nu met de komende herindeling van 2018 krijgt de gemeente nog meer platteland erbij.

Vooraf aan de het samengaan van Leeuwarden met Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradeel heeft het campagneteam van PAL GroenLinks bedacht dat het goed zou zijn om dat nieuwe platteland eens te gaan verkennen. Daarvoor is een werkgroep Plattelânverbinding in het leven geroepen en deze werkgroep organiseerde zaterdag 2 september een excursie door Leeuwarderadeel.

         

Grond te leen voor de toekomst
Op een prachtige zonnige dag stapte de top vijf van de PAL GroenLinkslijst met een aantal actieve leden op de fiets en trapte naar Jelsum voor een bezoek aan de Biologische melkveehouderij van de familie Langhout. Jos Langhout ontving de groep en vertelde enthousiast over haar bedrijf dat 100 % biologisch produceert, de melk en het vlees. De koeien lopen zoveel mogelijk buiten. In haar verhaal klonk een gedreven filosofie door van: het land is inmiddels wel van ons, maar we mogen het niet uitleven, we hebben het eigenlijk te leen voor de toekomst. En ook: de wereld is groter dan je eigen grond. Natuurlijk ging de boerin met de groep de wei in. Zij zette de schop even in de grond om goed te laten zien hoe belangrijk en hoe groots het leven in de grond is. “Het bedrijf ligt tegen het Leeuwarder bos aan, het CO2 –bos, maar realiseer je ook dat weide CO2 opneemt” gaf ze nog mee.

Túnmanswente
Met een zeer enthousiast verhaal werd de groep ontvangen door de bewoner van Martenastate. De Túnmanswente was vroeger de woning van de tuinman van de state van Martena. Nu vooral bekend vanwege z’n mooie Stinzenflora in het park. De Tuinmanswoning is fraai opgeknapt en functioneert vooral op basis van vrijwilligers uit de dorpen Cornjum/Jelsum. Er is van alles mogelijk: bruiloften, vergaderingen, bed & brochje, streekproductenwinkel en nog veel meer. Wat ook een mooi initiatief is de mogelijkheid van studenten van de Middelbare Hotelschool Friesland College en Nordwin College om er stage te lopen onder begeleiding van de beheerders. Na nog even een snelle blik op de poort (ooit stond deze in Leeuwarden) en de tuin, ging de tocht verder naar het boerenbedrijf van de familie De Boer.

Biovergister
Het bedrijf van familie De Boer bestaat uit melkvee en uit kippen. De Boer vertelt over zijn ideeën vooral om meer ruimte te geven aan kippen en daarom levert hij kippen onder het concept ‘kip voor morgen’. Daarnaast heeft het bedrijf veel aandacht aan duurzame energie. Op een groot deel van de staldaken liggen zonnepanelen. Maar ook bevindt er op het erf een biovergister. Met de duurzame energie wordt het sportpark It Gryn in Stiens verwarmt.

Tijd voor de lunch en het verhaal van Klaas Hoekstra. Graag zou hij wel een biologisch akkerbedrijf zijn, maar zo gemakkelijk is dat niet. Na een poging is toch besloten om te kiezen wel voor een bewuste bedrijfsvoering, maar niet biologisch.

Het dorp Hijum
Bij aankomst in Hijum kregen de kandidaat-raadsleden direct de dorpsvisie van de voorzitster Nelleke Slagter en Wim Beijering overhandigd. Het plan waarin staat beschreven wat volgens de inwoners de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van het dorp. Na een korte wandeling langs een frosk, een lijntje zwaluwen en het groene kaatsveld werd even stil gestaan bij de dorpsschool. Het laatste jaar is de school toch gegroeid, maar een zorg blijft de krimp op het platteland. Een opdracht voor de nieuwe gemeenteraad om er een antwoord op te vinden. In het dorpshuis De Kampioen werd vervolgens aandacht gevraagd voor de toekomst na 2017, want hoe gaat de nieuwe gemeente Leeuwarden om met het onderhoud van het dorpshuis en is er een subsidie voor de muziekverenigingen. De antwoorden zullen komen in de jaren na de herindeling. Toch is het goed dat de zorgen gedeeld worden met de aankomende bestuursleden van de het nieuwe Leeuwarden, dus ook voor PAL GroenLinks.

Dank
De excursie door het platteland was een interessante en er is veel informatie en een indruk meegegeven wat betreft het nieuwe deel van de gemeente. Stof om over na te denken en er een visie bij te ontwikkelen. Dank aan de organisatie van de mooie en leerzame dag. En dank aan al de mensen van de bedrijven en dorpsbelangen waar PAL GroenLinks zo vriendelijk ontvangen werd.