Wethouderskandidaten gezocht

maandag 04 september 2017 10:51

Per 2018 ontstaat een nieuwe gemeente Leeuwarden, door de samenvoeging van Leeuwarden met Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel. Op 22 november 2017 worden er daarom vervroegde gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Interim wethouder Jan Atze Nicolai is daarbij beschikbaar als kandidaat voor de volgende raadsperiode. Het bestuur en de fractie van PAL GroenLinks Leeuwarden gaan voor een klinkende uitslag en willen voorafgaand aan de verkiezingen graag meerdere wethouderskandidaten spreken.

Iets voor jou?
Gedreven mensen met politieke ervaring en ambitie voor het wethouderschap, die het gedachtegoed van PAL GroenLinks actief willen uitdragen, worden aangemoedigd om hun belangstelling kenbaar te maken. Hier tref je het profiel dat wordt gehanteerd voor kandidaat-wethouders.

Ben je één van de enthousiaste en gedreven kandidaten die wij zoeken? Stuur dan je motivatie en CV naar e.vanderhoek@palgroenlinks.nl t.a.v. Elsa van der Hoek, voorzitter van PAL GroenLinks.  

Tijdpad
Het volgende tijdpad wordt aangehouden:

  • De sluitingstermijn voor aanmelding van de kandidatuur is vrijdag 25 september om 24:00 uur. Aanmeldingen die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen;
  • Na ontvangst worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met een kandidatencommissie. De gesprekken zullen plaatsvinden op 7 en 8 oktober. De kandidatencommissie zal na de verkiezingen van 22 november haar advies uitbrengen aan de nieuw gekozen fractie;
  • De nieuwe fractie zal na 22 november besluiten over college deelname en over de wethouderskandidaten die ze daarbij willen voordragen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het wethouders profiel of deze belangstellingsregistratie kunt u contact opnemen met voorzitter Elsa van der Hoek via e.vanderhoek@palgroenlinks.nl of (06) 27086150