Verbeelding zonnepark nabij Blitsaerd

zondag 08 oktober 2017 20:28

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 9 oktober wordt aan de raad een verklaring van geen bedenkingen gevraagd voor het realiseren van een zonnepanelenveld bij Blitsaerd.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor een zonnepark in de zuidoostelijke hoek van Blitsaerd, grenzend aan de Bonkefaert / Alddiel. Het gaat om een veld van ca 3.3 hectare.

De aanvraag is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan “Tusken Moark en Ie” aangezien het oprichten van een zonnepanelenveld, maar ook het gebruik van de gronden ten behoeve van de opwekking van energie, niet passend is binnen de regels van dit bestemmingsplan. Maar de gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om vrij te zijn van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat fors op duurzame energie moet worden ingezet. Zonne-energie en zonnewarmte zijn daar een vorm van. Volgens het raadsvoorstel ligt er wel een mogelijkheid.

De fractie van PAL GroenLinks heeft nog geen standpunt ingenomen en laat zich graag verder informeren en gaat graag in discussie.

Om enig idee te hebben van het beeld met de zonnepanelen op die plek, heeft PAL GroenLinks raadslid Piet van der Wal een filmpje gemaakt.