Weigeren Opsporing Gaswinning?

woensdag 04 oktober 2017 21:45

Naar aanleiding van een bericht in de Leeuwarder Courant heeft fractievoorzitter Evert Stellingwerf vragen gesteld over seismisch onderzoek ten behoeve van gaswinning.

In gemeente de Fryske Marren werd onlangs een omgevingsvergunning niet in behandeling genomen, omdat er onvoldoende gegevens over de gevolgen voor bewoners waren aangeleverd.

 

In de omgeving van Jirnsum wordt door Vermillion ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van gaswinning. Vanwege negatieve gevolgen voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de bodem wil PAL GroenLinks zo snel mogelijk af van de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen. Stellingwerf wil daarom weten of dat ook mogelijkheden geeft om gaswinning in onze gemeente te weren.

 

Je leest de vragen hier.