De stad is de ark van de toekomst

zondag 05 juni 2016 15:21
Door Arnoud de Vries Friese Milieufederatie

Heel veel planten en dieren hebben het moeilijk in Nederland en in Fryslân in het bijzonder. In Fryslân neemt de verscheidenheid aan planten en dieren sneller af dan in andere delen van Nederland. Het water staat hen aan de lippen. Die leegloop zie je vooral terug op het platteland. Niet alleen het aantal boeren en koeien in de wei nemen zienderogen af. Het zijn vooral vele planten en diersoorten die er verdwijnen. Een deel van deze soorten zoekt zijn heil in de stad. De stad is als het ware een moderne ark van Noach geworden. Maar hoe staat het nu met ark Leeuwarden? Is de stad wel voorbereid om deze verloren ‘zonen’ en ‘dochters’ een veilige thuishaven te bieden? En hoe kan dit bijdragen om Leeuwarden een aantrekkelijkere toekomstbestendige stad te laten zijn?

Ik wil beginnen met een door velen gehanteerd misverstand uit de wereld te helpen. Veel mensen denken dat je in Fryslân en ook in Leeuwarden middenin het groen woont. Dat lijkt zeker zo te zijn als je google maps bekijkt. Als je weer neerdaalt met beide benen op de grond dan laten de kille cijfers toch een heel ander beeld zien. Leeuwarden behoort in Nederland tot een middenmoter als het gaat om het aantal vierkante meters groen wat elke Leeuwardenaar tot zijn beschikking heeft. Wat zou het toch mooi zijn om de komende jaren er hard aan te gaan werken om tot Neerlands top 3 te behoren. Meer groen betekent niet alleen meer plek in de ark maar ook gezondere inwoners en een stijgende waarde van woningen en bedrijfspanden in de stad. Laten we beginnen om een ‘De Friesland Natuurpark’ aan te gaan leggen aan de rand van Leeuwarden.

Ark Leeuwarden loopt op dit moment averij. Sluipenderwijs komt er in Leeuwarden steeds meer oppervlakte aan steen bij. In de afgelopen 10 jaar zijn er zo’n 600 tot 1200 voetbalvelden stenig oppervlak – ten kosten van het groen – in de stad bij gekomen. Niet alleen funest van alle levende schepsel die van dit groen afhankelijk zijn. Het wordt hierdoor zomers ook nog eens warmer en het regenwater kan niet de grond inzakken. Gevolg is – en dat zal in de toekomst met het steeds grilliger wordende klimaat alleen maar toenemen – dat er vaker wateroverlast zal plaatsvinden en dat de riolen overlopen. Je kunt natuurlijk meer airco’s aanzetten en  extra grote (kostbare) rioleringsbuizen aanleggen maar je kunt er ook voor kiezen om meer groen in de stad aan te gaan leggen. Juist met het doel om het water de bodem in te laten zakken en te zorgen voor een natuurlijke (energiezuinige) airco in de vorm van een rij bomen. Bovendien ook nog eens leuk om naar te kijken en goed voor alles wat kruipt en fladdert.
En als je bezig gaat om dit groen aan te leggen, is het een klein kunstje om geen gras te gebruiken maar mengsels van bloeiende planten. Vlinders zullen een sprintje trekken om in Leeuwarden een ‘woning’ te zoeken, bewoners zien meer bloeiende planten in hun omgeving en de gemeente bespaart een fiks bedrag omdat er minder gemaaid hoeft te worden.
Rest mij nog een laatste puntje over ark Leeuwarden. We weten eigenlijk niet welke dieren en planten er nu al in de ark zitten. En dat is bijzonder vervelend als er geklust moet worden aan ark Leeuwarden. Neem nu de vleermuizen. Als we woningen willen isoleren willen we toch niet dat de vleermuizen in de spouwmuren levend worden onder gepurt. Of als we een feestje organiseren willen we diezelfde vleermuizen toch ook een prettig nachtleven bezorgen.

Laten we de (groene) koers van ark Leeuwarden nu bepalen en dan trossen los zou ik zeggen.

Arnoud de Vries, programmaleider mens en natuur bij de Friese Milieu Federatie