Vrijbaan: voor de auto dan wel te verstaan!

dinsdag 04 oktober 2016 16:05
Door Jancko Piebenga

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat er in Leeuwarden momenteel grootse zaken worden verricht. Onze stad wordt opgestoten in de vaart der volkeren. Het kan zijn dat dat her en der ten kostte van wat groen gaat maar, zeg nou zelf, dat hebben we er met zijn allen toch graag voor over nietwaar?! Ooit hebben Leeuwarder bestuurders ons wel eens vergezichten van Leeuwarden als groenste stad van Nederland voorgespiegeld maar daar hoort u ze, volgens mij, tegenwoordig nooit meer over. Per slot van rekening had Leeuwarden een aantal jaren geleden al zo’n 10% groen verloren en als dat tegenwoordig al richting 20% is gegaan zou mij dat niets verbazen.

De focus blijkt bij de gemeente en de provincie momenteel uitsluitend op infrastructurele werken te liggen. Groen lijkt daarbij slechts als een hindernis te worden ervaren te oordelen naar de grootscheepse kaalslag die momenteel plaats vindt en reeds plaats heeft gevonden. Bij eventuele kritische kanttekeningen wordt ons een grootse toekomst in het vooruitzicht gesteld. Denkt u dat onze generatie dat nog mag meemaken denk ik dan?! Ik voorspel u dat dat niet het geval zal zijn en dat de mogelijkheid dat Leeuwarden ooit nog kans zou maken de groenste stad van Nederland te worden, met de huidige ontwikkelingen, gerust een gotspe mag worden genoemd.

Aan de ene kant vindt er dus deze door de overheid georganiseerde kaalsslag plaats aan de andere kant is er de grotere vrijheid voor het individu v.w.b de mogelijkheid om zonder toestemming een ‘gering’ aantal bomen te mogen kappen. Dan mag het vervolgens niemand verbazen als we nu dus om ons heen steeds meer in een ‘concrete jungle’ terecht komen. Eerlijk gezegd heb ik bij al deze activiteiten weinig regie kunnen ontdekken. De leefbaarheid van onze stad lijkt van ondergeschikt belang en daarnaast moeten fietsers, voetgangers en gebruikers van het openbaar vervoer het ontgelden. Voorwaar een klein offer zolang de gebruiker van de heilige koe maar Vrijbaan blijft houden. Daar mag u de gemeente gerust op afrekenen hoor want dat is kennelijk het enige belang dat men voor ogen heeft.

Her en der tref je in Leeuwarden prachtige billboards, onder beheer van de organisatie Vrijbaan, aan. Als je van je inwoners vraagt dat ze een jaar in de ellende zitten dan moet je natuurlijk wel een marketing-organisatie inschakelen die dat hele concept aan hen verkoopt, en dat mag natuurlijk ook wel wat kosten. Met name de poster met hoe het nieuwe stationsplein eruit komt te zien heeft echt indruk op me gemaakt. Geen enkele boom te bekennen gelukkig, die dingen staan namelijk alleen maar in de weg.

Op dit moment is de fietsenstalling overvol, mijlenver weg van het busstation zodat je als fietser aardig de sigaar bent, mocht je echter met het openbaar vervoer komen dan mag je eveneens overal hele einden lopen. Gelukkig kunnen de auto’s wel gewoon doorrijden, wie boeit het ook hoe het de rest vergaat. De organisatie Vrijbaan in ieder geval niet, die antwoorden niet op mailtjes en ik wacht al een maand op het telefoontje van de medewerker die me terug zou bellen.

Het zou kunnen dat ze bij Vrijbaan niet echt zitten te wachten op kritische vragen maar wat is de functie van die organisatie dan wel?! Het is duidelijk dat er bij dit project, dat naar verluidt dus een prachtig resultaat gaat opleveren, niet sprake is van enige regie. De hele boel moest kennelijk zonodig tegelijk op de schop en gebruikers van het openbaar vervoer, voetgangers en fietsers betalen de prijs. Die zitten een jaar met de ellende maar dat moet je kennelijk over hebben voor de ‘vooruitgang’.