Nieuwjaarscolumn PAL GroenLinks.

zaterdag 14 januari 2017 23:09
Door Jan Atze Nicolai

Het einde van de financiële en economische crisis die in 2008 begon, is eindelijk aangekondigd. Het lijkt erop. De cijfers van het centraal planbureau (CPB) zijn weer ‘goed’. Dat lazen en zagen we de afgelopen maand in kranten en andere media. Maar ook altijd weer met het commentaar en de analyse dat ‘veel mensen er nog weinig van merken’.

Geen wonder, lijkt me. We hebben het hier over cijfers, niet over mensen. Zelfs het dalen van het ‘werkloosheidscijfer’ gaat niet over mensen. Ik heb geen idee meer wat ‘een baan’ is op dit moment. 20 uur ‘werken’? Betaald? Drie maanden? Vrijwilligerswerk met ‘uitzicht op betaalde baan’? Ook dit -meerwerk- gaat dus niet over mensen.

Geen wonder dat slechts een kleine groep iets merkt van het aangekondigde economisch herstel. De achtergrond van de herstelcijfers van de economische rekenmeesters is dat de Europese Bank in een digitale bunker tientallen miljarden euro ’s per maand in de Europese economie pompt. Gewoon een paar nulletje achter een saldo zetten.

Tja. In de economie ‘pompen’; dat is betrekkelijk. Het gratis geld gaat naar grote internationale banken, die dit vervolgens in de echte economie zouden moeten pompen. Dan komt het namelijk wellicht ooit bij een echt mens terecht.

De praktijk is echter dat dit gecreëerde gratis geld voornamelijk wordt gebruikt voor de financiële beurzen. Oftewel om de vermogende aandeelhouders te laten cashen. Deze ‘arme mensen’ merken wél iets van het economische herstel!

Als de Europese Unie dan toch gratis geld wil creëren kun je dat beter rechtstreeks aan alle burgers geven! Als we dat willen kunnen we dit zelf naar de bank brengen. Maar ik geloof niet dat de politieke democratie nog enige invloed heeft op de Europese Bank. Het rechtstreeks geld geven is niet meer te regelen. Dat is democratisch zo besloten.

Ik heb geen vertrouwen in het genoemde postmoderne feodale geldsysteem. Het verklaart dat de economische groei alleen maar in de cijfers zit van banken, beurzen en aandeelhouders.

Nogmaals: de meeste mensen merken niets van economisch hertstel. En zolang we een computerspelletje van de Europese Bank wel meerekenen als economische winst, maar extra zorg voor mensen als kostenpost blijven zien, zal dat ook zo blijven. 

Als we echt uit de crisis willen komen zal het in 2017 echt moeten gaan om mensen. En zullen politieke partijen hun verkiezingsprogramma niet meer moeten onderwerpen aan de rekenmeesters van het centraal planbureau. 

Dat is echte vooruitgang!