Nieuws archief

Artikel 76 tot 90 van 883

Onrust kunstgrasvelden

09 oktober 2016

Naar aanleiding van de Zembla uitzending “Gevaarlijk spel” is er veel onrust en onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van vermalen autobanden op kunstgrasvelden. Per voetbalveld worden ongeveer 20.000...

Lees verder

Vrijbaan: voor de auto dan wel te verstaan!

04 oktober 2016

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat er in Leeuwarden momenteel grootse zaken worden verricht. Onze stad wordt opgestoten in de vaart der volkeren. Het kan zijn dat dat her en der ten kostte van wat groen gaat maar,...

Lees verder

De oogst van september

04 oktober 2016

Na het zomerreces kon onze raadsfractie meteen met een volle vergaderagenda aan de slag. Onderstaand een kort verslag van een aantal zaken die in september de gemeenteraad zijn besproken en besloten. Historisch vastgoed...

Lees verder

Vrijdagmiddagborrel 7 oktober

04 oktober 2016

Vrijmibo van PAL GroenLinks in café Het Leven 17.00 uur Er is alweer een nieuwe maand aangevangen en het is een goede gewoonte van PAL GroenLinks om op de eerste vrijdag van de maand een gezellige...

Lees verder

Kennismaking met de 10 dorpen van Littenseradiel

17 september 2016

De fractie- en steunfractieleden van PAL GroenLinks maakten vrijdag 16 september een kennismakingstocht door Littenseradiel. Onder begeleiding van voorzitter Aad van der Burg en fractievoorzitter Pim Astro van SAM...

Lees verder

Veranderen vanuit de Mienskip!

13 september 2016

Het gebrek aan experimenteerruimte voor gemeenten in het sociale domein, geeft een van de belangrijkste maatschappelijke problemen van dit moment aan: de onmacht van de lokale democratie. Nederland is een sterk...

Lees verder

Vrijdagmiddagborrel 2 september

31 augustus 2016

Vrijmibo van PAL GroenLinks in café Het Leven 17.00 uur De zomervakantie zit er op, de scholen zijn begonnen en volgende week gaat de gemeenteraad weer vergaderen. We hebben elkaar een tijd niet gezien en elkaar...

Lees verder

Verstoring broedvogels Newtonpark 3

19 augustus 2016

Twee augustus vernam de fractie van PAL GroenLinks, o.a. via een artikel in de Leeuwarder Courant, het bericht dat in het afgelopen voorjaar bij gemeentelijke werkzaamheden (Newtonpark 3)  mogelijk nesten van...

Lees verder

Bauke

06 augustus 2016

PAL GroenLinks, bestuur en fractie, feliciteren raadslid Evert Stellingwerf en zijn partner Nynke met de geboorte van hun zoon...

Lees verder

Nieuwsbrief juli 2016

07 juli 2016

Bij de meeste leden ligt nu de nieuwsbrief van juli 2016 op de digitale mat. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen, schrijf je dan nog even in via de rechterkolom op de website. Volgende week vergadert de gemeenteraad nog...

Lees verder

Fairtrade wat een keuze!

04 juli 2016

Een werkgroep vrijwilligers in Leeuwarden is druk doende naar Fairtrade allerlei te speuren. Daarmee bedoel ik; kijken, zoeken naar  fairtrade producten in de supermarkt, de wijn die wordt geschonken in ‘t café, ligt er...

Lees verder

Ingestemd met onderzoek naar Basisinkomen

28 juni 2016

Maandagavond 27 juni is de motie 'verkenning experiment basisinkomen' met 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen door de Raad van Leeuwarden aangenomen. De Motie  De motie was ingediend door PAL GroenLinks, samen met...

Lees verder

Vrijdagmiddagborrel 1 juli

27 juni 2016

Vrijmibo van PAL GroenLinks in café Het Leven 17.00 uur. Iedere eerste vrijdag van de maand organiseert PAL GroenLinks een gezellige vrijdagmiddagborrel, deze maand is dat 1 juli 2016. Zoals bij elke...

Lees verder

Vragen regie huisvesting vluchtelingen

13 juni 2016

Met verbazing en groot ongenoegen hebben de fracties van PAL GroenLinks en ChristenUnie kennis genomen van de brief van de zogenaamde ‘regietafel’ van 7 juni jongstleden, betreffende de huisvesting van statushouders en...

Lees verder

De stad is de ark van de toekomst

05 juni 2016

Heel veel planten en dieren hebben het moeilijk in Nederland en in Fryslân in het bijzonder. In Fryslân neemt de verscheidenheid aan planten en dieren sneller af dan in andere delen van Nederland. Het water staat hen aan de...

Lees verder
Artikel 76 tot 90 van 883