LinksBinnen

De onderwerpen die in de gemeentelijke politiek worden besproken, zijn grotendeels afhankelijk van de raadsagenda. Voorbereiding wordt vaak gedaan op basis van een stapel documenten met veel (technische) details. Voor veel mensen is deze vorm van politiek een ver-van-mijn-bed-show. Vaak is het veel leuker om op een ongedwongen manier en los van de politieke agenda met elkaar van gedachten te wisselen. Vanuit deze gedachte organiseert LinksBinnen elke twee maanden een bijeenkomst.

          

De bedoeling is dat LinksBinnen een toegankelijk podium is voor de uitwisseling van progressieve ideeën. Elke avond zal anders van opzet zijn. De ene keer worden mensen van buiten de partij gevraagd een onderwerp in te leiden, de andere keer zullen onze raadsleden worden uitgenodigd om een stevige discussie aan te zwengelen. Eenieder die een goed idee voor een onderwerp heeft, wordt uitgenodigd dit samen met de organisatie uit te werken. Ideeën kunnen worden toegezonden via ons e-mailadres: linkse_hobby@hotmail.com