Raadsfractie

Piet van der Wal

Raadslid

Vredeman de Vriesstraat 15
8921 BP Leeuwarden
058 - 212 7324
pvdwal@leeuwarden.nl

Piet van der Wal - Fertrouwd met Liwwadden
Het gezicht van PAL (Progressieve Aktie Leeuwarden) en sinds jaar en dag een vaste meerwaarde in de altijd hectische gemeentepolitiek. Voorvechter voor de monumentale en historische binnenstad. Kent de wegen rond de Oldehove en weet waarover hij spreekt. Al in 2010 initiator van de actie Skaaf mut blieve! Heeft het opvallend vaak bij het juiste eind. Kortom: vertrouwd met de stad en betrouwbare waakhond van Leeuwarden.

Woordvoerder op de volgende gebieden:
- Financiën
- Economie, toerisme en recreatie
- Ruimtelijke ordening stad
- Ruimtelijke ordening van dorpen en buitengebied
- Autoverkeer en parkeren
- Grondzaken en vastgoed
- Monumenten

Contactpersoon wijk:
- Binnenstad
- De Zuidlanden
- Lekkum / Miedum/ Snakkerburen
- Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk
- Oldegalileën / Bloemenbuurt
- Valeriuskwartier
- Vlietzone
- Wirdum / Swichum
- Wytgaard

Elizabeth Hietkamp

Raadslid

Insulindestraat 106
8521 KA Leeuwarden
058 - 216 1038
elizabeth.hietkamp2@leeuwarden.nl

Elizabeth Hietkamp is kultureel tige warber as skriuwer, dichter en sjongeres. Ek is sy organisator fan literaire manifestaties en siet sy yn de sjuery fan de foarrondes fan it Liet festival. As mem en ûnderwizeres is se tige belutsen by de stêd en syn bewenners. Meartalichheid sjocht sy as in belangrike mearwearde. Sy is grutsk op Ljouwert en syn funksje as haadstêd fan in meartalich gebiet. ‘Ik wol in brûzende gemeente Ljouwert. In mienskip sûnder kultuer hat gjin libben hert’.

Woordvoerder op de volgende onderwerpen:
- Cultuur
- Zorg
- Wijken en dorpen
- Woon- en leefomgeving
- Jeugd en onderwijs
- sport

Contactpersoon wijk / dorp:
- Bilgaard / Havankpark
- Camminghaburen
- Goutum
- Hempens - Teerns
- Warstiens
- Warten
- Wergea
- Zuideburen

Evert Stellingwerf

Fractievoorzitter

Van Asbeckstraat 30
8933 ED Leeuwarden
06 43190195
evert.stellingwerf@leeuwarden.nl

Sinds 2014 zit ik in de gemeenteraad voor PAL GroenLinks. Ik ben geboren in Harlingen en opgegroeid in Balk, in het zuidwesten van Fryslân. Nu woon ik samen met mijn vriendin in Leeuwarden. Tijdens mijn studententijd ben ik lid geworden van GroenLinks en sinds ik in Leeuwarden woon ben ik actief geworden voor deze campagnepartij. Eerst als campagnevoerder, later als bestuurslid en nu als raadslid.

In 2008 ben ik aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd als Technisch Planoloog. Door opleiding en werk als planoloog heb ik veel affiniteit met onderwerpen als verkeer, wonen en milieu. Tijdens de verkiezingen heb ik mij vooral sterk gemaakt voor het verbeteren en veiliger maken van fietsroutes. Nadat Leeuwarden veel geld heeft gestoken in autoprojecten als de Haak en de Westelijke Invalsweg, vind ik dat het tijd is om te investeren in fietsbeleid. Dat maakt onze stad gezonder, veiliger en aantrekkelijker. Zelf mag ik graag op mijn racefiets de omgeving verkennen.

Naast fietsbeleid heb ik de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor betaalbare huurwoningen en verduurzaming van gebouwen. Energieverbetering bij huurwoningen moet ten goede komen aan huurders met hoge woonlasten. Het besparen op energieverbruik is niet alleen goed voor het milieu, het zorgt er ook voor werkgelegenheid en dat geld in de lokale economie blijft. Alle inwoners en bedrijven van Leeuwarden betalen samen een energierekening van €300 miljoen per jaar. Al dat geld gaat naar de bankrekeningen van de Nuons, Essents, enz.

Sinds ik in de raad zit, ben ik mij veel meer gaan verdiepen in de onderwerpen uit het sociale domein, zoals armoedebeleid, jeugdzorg en sport. Bij de behandeling van het sportaccommodatiebeleid heb ik samen met andere fracties het initiatief genomen om de tarieven voor sport te verlagen, zodat sport voor iedereen betaalbaar blijft.

Mijn twitteraccount is @stellingwerf85

Namens de fractie van PAL GroenLinks ben ik woordvoerder voor de volgende onderwerpen:
- Veiligheid
- Politiek bestuur en herindeling
- Opvang en Vluchtelingen
- Infrastructuur, openbaar vervoer een fietsbeleid
- Milieu, energie, water en afval
- Groen, natuur en stadslandbouw

Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor de volgende wijken en dorpen:
- Achter de Hoven
- Aldlân
- Blitsaerd
- Eagum. Idaerd, Hofland
- Friens
- Grou
- Jirnsum
- Oranjewijk
- Reduzum
- Schepenbuurt

Dieneke Bulens

Fractiemedewerker

Maagdepalm 40
8935 ND Leeuwarden
058 - 288 3826
dienekebulens@kpnmail.nl

Petra Vlutters

Raadslid

Woordvoerder voor de volgende onderwerpen:
- Zorg (WMO)
- Werk en inkomen
- Dienstverlening, bedrijfsvoering en ICT
- Armoede
- Wonen