Steunfractie

De fractie van PAL GroenLinks heeft naast zich een groep leden, die de zogenaamde steunfractie vormt. De steunfractie vergadert één keer in de maand samen met de fractie op donderdagavond.

                

Op welke manier steunt nu deze groep leden de fractie?

- De groep is een achterbangroep, die zaken die in de gemeente spelen aan de orde kan stellen en waarover in de steunfractie gesproken kan worden. Dit kan leiden tot informatie uitwisseling, tot meningsvorming, tot standpunten, tot acties e.d.
- De groep is ook een klankbordgroep voor de fractie om de onderwerpen en standpunten, die in de gemeenteraad aan de orde komen, te bespreken en om te horen wat de meningen zoal zijn van de leden.
- Leden van de steunfractie kunnen een bepaalde deskundigheid of interesse hebben, waaraan de fractie steun en advies kan vragen.
- De leden van de steunfractie zijn allen bewoners van de stad, maar ook van een wijk of buurt en daarom geschikt om signalen uit die wijken door te geven aan de fractie.

Trouwe leden van de steunfractie zijn:
  
- Auke van der Heide
- Nico Oegema
- Petra Vlutters
- Annet Bakker
- Thewis Kooistra
- Marcia Dijkstra
- Dieneke Bulens

 

          

Natuurlijk zijn alle leden van PAL GroenLinks welkom om mee te praten en zaken onder de aandacht van de fractie te brengen. Zie voor de data onder agenda.

Wil je een uitnodiging mail dan even naar dienekebulens@kpnmail.nl