Wethouder

Jan Atze Nicolai

Wethouder

Hondiusstraat 8
8932 DL Leeuwarden
06 23266392
jan.atze.nicolai@leeuwarden.nl

Jan Atze Nicolai

Jan Atze Nicolai heeft april 2017 het wethouderschap van zijn voorgangster Isabelle Diks overgenomen voor de laatste 10 maanden van de raadsperiode.

Portefeuille:
- Groen: (Duurzame Ontwikkeling, Recreatie & Toerisme,
Natuur, Landbouw & Dierenwelzijn)
- Wonen: (Volkshuisvesting, Stedelijke Vernieuwing,
Grondbedrijf, Vastgoed & Monumenten)